0
OPIS TERAPII

Rehabilitacja specialistyczna


Rehabilitacja ortopedyczna- rehabilitacja kręgosłupa

Bóle kręgosłupa, potocznie określane jako ból pleców są jednym z najczęstszych powodów ograniczających aktywność ruchową. Do miejsc, w których pacjenci najczęściej odczuwają dolegliwość bólowe należy odcinek lędźwiowo-krzyżowy oraz odcinek szyjny kręgosłupa. Ból kręgosłupa to zespół objawów o różnych przyczynach. Jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń funkcji kręgosłupa są dyskopatie czyli zmiany chorobowe krążków międzykręgowych. Inną bardzo znamienną przyczyną powodującą bóle kręgosłupa są pojawiające się w toku starzenia zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Rehabilitacja w zespołach bólowych kręgosłupa pomaga wrócić do pełnej sprawności i regularnie prowadzona zapobiega nawrotom bólowym. Prowadzona fizjoterapia w bólach kręgosłupa, dzięki specjalnym metodą fizjoterapeutycznym (np. terapii manualnej) oraz ćwiczeniom indywidualnie dobranym do stanu i możliwości pacjenta, ma na celu:
• złagodzenie dolegliwości bólowych
• zapobieganie przed wykształceniem się złych nawyków ruchowych
• przeciwdziałanie wtórnym zmianom w układzie mięśniowo-szkieletowym
• zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych
• poprawę stabilności kręgosłupa
• poprawę siły mięśni posturalnych
• przywrócenie równowagi mięśniowej

Oferujemy fizjoterapie m.in. w:
• dyskopatii (choroba krążków międzykręgowych)
• rwie kulszowej
• rwie udowej
• rwie ramiennej
• niestabilności kręgosłupa (kręgozmyk)
• hipomobilności kręgosłupa (ograniczony zakres ruchu)
• dysfunkcji stawów krzyżo-biodrowych
• zespołach przeciążeniowych mięśni przykręgosłupowych i grzbietu


Rehabilitacja w problemach przeciążeniowych

Celem fizjoterapii w problemach przeciążeniowych stawów i tkanek miękkich (mięśni, ścięgien, więzadeł) jest łagodzenie dolegliwości bólowych oraz eliminowanie powstałych napięć. Przeciążenia te mogą być spowodowane osłabieniem mięśniowym, nieprawidłową pracą łańcuchów mięśniowych i sumowaniem się mikro urazów.

Oferujemy fizjoterapie m.in. w problemie:
• tendinopatii ścięgna Achillesa
• zapaleniu więzadła właściwego rzepki (kolano skoczka)
• chorobie Osgooda-Schlattera (guzowatość kości piszczelowej)
• zapaleniu rozcięgna podeszwowego stopy (ostroga piętowa)
• zespołu ucisku rzepki (boczny/całkowity)
• chondromalacji
• zespołu tarcia pasma biodrowo-piszczelowego
• zapaleniu na tle przerostu poduszeczki tłuszczowej Hoffy
• łokcia tenisisty/golfisty
• przeciążenia mięśni stożka rotatorów
• cieśni nadgarstka
• przeciążenia mięśni pleców i mięśni przykręgosłupowych

Rehabilitacja pourazowa

Fizjoterapia pourazowa to postępowanie po urazach narządu ruchu, zarówno w stanach ostrych (obrzęk, wylew, krwiak), podostrych i przewlekłych. Fizjoterapia wpływa na zmniejszenie powstawania zrostów tkanek miękkich i powięzi, przyspieszenie procesów gojenia się tkanek oraz na poprawie ich elastyczności i wytrzymałości. Program rehabilitacji pourazowej ukierunkowany jest na odzyskanie utraconej funkcji przez przywrócenie pełnego, bezbolesnego zakresu ruchu w stawie oraz na odzyskanie siły, wytrzymałości i elastyczności tkanek. Podjęcie fizjoterapii po urazach może w niektórych przypadkach uchronić chorego przed zabiegiem operacyjnym.

Oferujemy fizjoterapie m.in. po:
• uszkodzeniu, nadwyrężeniu mięśni
• skręceniu stawu kolanowego
• naciągnięciu, naderwaniu, zerwaniu więzadeł krzyżowych st. kolanowego (ACL, PCL)
• naciągnięciu, naderwaniu, zerwaniu więzadeł pobocznych st. kolanowego (MCL/LCL)
• uszkodzeniu łąkotek
• zwichnięcie/podwichnięcie rzepki
• skręceniu stawu skokowego
• uszkodzeniu mięśni stożka rotatorów
• uszkodzeniu chrząstki trójkątnej stawu nadgarstkowego
• urazie kręgosłupa (np. uraz biczowy odcinka szyjnego kręgosłupa).

Rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna

Prowadzimy rehabilitację przedoperacyjną, która ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie obrzęku i stanu zapalnego, przywrócenie pełnego zakresu ruchu w stawie oraz zwiększenie siły i masy mięśniowej. Rehabilitacja obejmuje również naukę chodu o kulach na terenie płaskim i po schodach w przypadku planowanych zabiegów chirurgicznych w obrębie kończyn dolnych. Przygotowanie pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego jest niezwykle istotne, ponieważ w znacznym stopniu przyspieszy fizjoterapię pooperacyjną i ułatwi powrót do sprawności po zabiegu. Rehabilitacja pooperacyjna to kompleksowa opieka, która powinna zostać podjęta jak najszybciej po operacji chirurgicznej. W pierwszym etapie polega na łagodzeniu dolegliwości bólowych, obrzęku, ochronie operowanego miejsca, modelowaniu i uelastycznieniu tworzącej się blizny oraz na stopniowym uruchamianiu i przywracaniu zakresu ruchu. W kolejnych etapach kładzie się nacisk na osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawie, budowaniu masy i siły mięśniowej, a także na łagodzeniu istniejących dolegliwości bólowych. Końcowym etapem jest trening, którego celem jest powrót do normalnej aktywności fizycznej i sportu.

Oferujemy fizjoterapie m.in. przed/po:
• rekonstrukcji przedniego więzadła krzyżowego (ACL)
• rekonstrukcji tylnego więzadła krzyżowego (PCL)
• rekonstrukcji przyśrodkowego więzadła pobocznego (MCL)
• usunięciu łąkotki (meniscektomia)
• zabiegach na chrząstce stawowej
• operacji uwolnienia troczka bocznego
• endoprotezie stawu kolanowego
• usunięciu torbieli podkolanowej (torbiel Bakera)
• endoprotezie stawu biodrowego
• rekonstrukcji bocznego kompleksu więzadłowego stawu skokowego
• zabiegach operacyjnych na kręgosłupie.

Rehabilitacja po złamaniach

Fizjoterapia po zdjęciu opatrunku gipsowego lub szyny gipsowej jest ukierunkowana na eliminowaniu powstałych przykurczów w mięśniach i torebce stawowej, przywróceniu pełnego zakresu ruchu w stawie, łagodzeniu dolegliwości bólowych oraz odbudowie masy i siły mięśniowej. W późniejszym etapie wprowadza się trening w celu powrotu do normalnej aktywności fizycznej i sportu.