05-230 Kobyłka,
ul. Księdza Teodora Zagańczyka 15,
Telefon: +48 514 759 755
Mail: rehabilitacja.gab@gmail.com